Punkty styczne Europy: dialog regionów przygranicznych – część II

W dniach 18-19 czerwca, w Dreźnie miało miejsce spotkanie obywateli i przedstawicieli organizacji społecznych regionów przygranicznych Polski, Czech oraz Niemiec – Saksonii. Organizatorem było Wolne Państwo Saksonia.

Obrady zorganizowane były w “stoliki tematyczne” – uczestnicy poszczególnych stolików omawiali wybrane tematy dotyczące regionów przygranicznych, prezentowali sytuację we własnych krajach, formułowali wnioski i postulaty, W drugim dniu sprawozdawcy każdego stolika zaprezentowali wyniki dyskusji na forum ogólnym. Wnioski i postulaty będą następnie opracowywane i przyjęte jako wskazówki do polityk regionów.

Ze strony organizatora – Wolnego Państwa Saksonni była silna reprezentacja w osobie Minister Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania Katji Meier.

Wprowadzenie do tematu: Życie w regionach przygranicznych przedstawili Jörg Wojahn, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Niemczech i dr Jan Kvapil, Uniwersytet w Ústí nad Labem oraz Soboty Sąsiedzkie.

Po stronie uczestników mieliśmy liczne organizacje pozarządowe, działaczy społecznych, aktywistów. Silnie reprezentowan była strona społeczna z Polski, w tym zarząd DSAFiTA w osobach prezesa Zbigniewa Stokłosy i wiceprezesa Andrzeja Małyszko, niestety nie było żadnego oficjalnego predstawiciela władz regionu z Polski – jak poinformował organizator, osoba która miała przyjechać, w ostatniej chwili odwołała przyjazd twierdząc, że nie dostała zgody na wyjazd służbowy w weekend… Chyba z litości nie powiedziano o jaką instytucję chodzi (Urząd Marszałkowski a moze Urząd Wokewódzki?).

Organizator zapewnił nocleg w hotelach, wyżywienie oraz ryczałtowy zwrot kosztów podróży, co nie jest częstą praktyką.

Obrady odbywały się na terenie zabytkowej elektrowni, praktycznie w centrum miasta, która nie została zburzona pod dwewloperkę, ale przeznaczona na cele kulturalne i biznesowe.

Na zakończenie obrad zwiedziliśmy z przewodnikiem zabytkową część Drezna – relacja tutaj:
https://gallblogonim.blogspot.com/2022/07/spacerrkiem-po-dreznie.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *