O NAS

„OBSCURA” – zeszyty fotograficzne PFFiAST, DSAFiTA – ISSN 1643-5354
[„OBSCURA” Photographic letters PFFiAST, DSAFiTA ISSN 1643-5354]

ADRES REDAKCJI, SIEDZIBA STOWARZYSZENIA i GALERII FOTOGRAFII SAFiTA: ul. Pawła Włodkowica 31, 50-072 Wrocław
[EDITORIAL ADDRESS, OFFICE OF THE ASSOCIATION PHOTO GALLERY Safita: Paul Włodkowica str. 31, 50-072 Wroclaw, Poland]

Adres korespondencyjny:
[Address for correspondence:]
„OBSCURA” – zeszyty fotograficzne PFFiAST, DSAFiTA
Skr.Poczt 856, 50-000 WROCŁAW 68
tel. 071 344 57 92 we wtorki, czwartki 16.00 – 18.00

Kontakt internetowy: obscura.redakcja@gmail.com  info@obscuraphoto.eu
[E-mail: obscura.redakcja@gmail.com  info@obscuraphoto.eu]

REDAKCJA:
[EDITORS]

REDAKTOR NACZELNY:

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO:

REDAKTOR TECHNICZNY:

Zbigniew Stokłosa (członek Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej)
Andrzej Małyszko (członek Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej)
Arkadiusz Cebula (członek Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej)

Stali Współpracownicy:
Ewa Gnus (członek Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej),
Józefina Weronika Stokłosa,
Wacław Kopytnik (członek Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej),
Freddy Mary – Belgia, Jean-Marie Nols – Belgia,
Norbert Smyk – Niemcy / Germany
(Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej / Member of the Association of Journalists of the Republic of Polish),
Atsuko Livoti – Mogi – Szwajcaria  i Japonia
Joanna Motylska – Komsta

Korekta:
Józefina Weronika Stokłosa

Wydawca
Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów
Fotografików i Twórców Audiowizualnych

Konto Wydawcy:
Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział we Wrocławiu
Nr 94 1090 2398 0000 0006 0801 7849

Kolportaż:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów
Fotografików i Twórców Audiowizualnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *