Plener “magiczny” w maju! – Magic photo workshop in May

Zapraszamy do udziału w “II Międzynarodowym Plenerze Fotograficznym”, który odbędzie się w dniach 26.05 do 29.05. 2016 r. Podczas pleneru odbędą się warsztaty fotografii atelierowej ze szkoleniem z użycia Studia błyskowego “MULTIBLITZ” i pomiarów światła błyskowego światłomierzem oraz fotografii kreacyjnej i portretu. Zapisy do 31 marca 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Chętni do udziału winni pisać na adres e-mail Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych : dsafita@gmail.com Gdzie uzyskają regulamin i kartę zgłoszenia udziału w plenerze.

We invite you to participate in the “Second International Photographic Workshop,” which will be held from 26.05 to 29.05. 2016. During the workshop, there will be workshops of photography atelier training with the use of flash Studies “Multiblitz” and measure the flash light meter and creative photography and portraits. Records of up to 31 March 2016. First come first served basis. Those willing to participate should write to the email address of the Photographic and Audiovisual Artists Association of Lower Silesia – Poland: dsafita@gmail.com Where you can get the rules and the card application for participation in the photographic workshop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *