Wilno – “10 – LAT ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW i TWÓRCÓW AUDIOWIZUALNYCH – FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA 2003 – 2013”

Podczas kilkudniowego pobytu w Wilnie realizowaliśmy projekt, który ma na celu zorganizowanie dużej wystawy w Galerii Domu Kultury Polskiej w Wilnie – wystawy pokazującej Wilno. Do projektu zaprosiliśmy fotografików zamieszkałych w regionie wileńskim,którzy będą mieli więcej czasu na realizację fotografii  bo są na miejscu.
Szkoda,że na nasze zaproszenie do udziału w tym projekcie pojechało do Wilna tylko kilka osób i to głównie z Wrocławia,(jedna osoba z Ostrowa Wkpl.).
Jest jeszcze dużo czasu i gdyby ktoś z Was był w Wilnie to przyjmiemy jego prace fotograficzne do naszego projektu – prosimy o informacje jeśli ktoś w dowolnym terminie do końca pierwszego kwartału 2015 roku wybierze się do Wilna. Wystawę o Wilnie otworzymy w Wilnie w czerwcu 2015 roku.Zachęcam do większego zaangażowania w fotografię bowiem czas leci szybko i niczego nie należy odkładać na starość… bo można nie zdążyć… a warto popracować twórczo.

Pozdrawiam serdecznie
Zbigniew Stokłosa

IN ENGLISH:
During their stay in Vilnius realized a project that is to organize a large exhibition in the Gallery of the House of Culture Polish Vilnius – Vilnius exhibition showing . The draft  We invited photographers residing in the region Vilnius , who will have more time to implement the photographs because are in place.
It is a pity that our invitation to participate in this project went to Vilnius only few people , and mainly from Wroclaw, (one of Ostrow Wkpl . ) .
There is still a lot of time , and if any of you were in Vilnius is accept his photographic work to our project – please let us know if anyone at any time until the end of the first quarter of 2015 years chooses to Vilnius . The exhibition will open on Vilnius in Vilnius in June 2015 roku.Zachęcam to greater involvement in the photograph as the time flying fast and nothing should be put in old age … because you can not make it worth it … and work creatively .

   Yours sincerely
Zbigniew Stoklosa

Deutsch :
Während ihres Aufenthalts in Vilnius realisiert ein Projekt, das ist es, eine große Ausstellung in der Galerie des Hauses der Kultur organisieren Polnischen Vilnius – Vilnius Ausstellung zeigen. Der Entwurf Wir luden Fotografen mit Wohnsitz in der Region Vilnius, die mehr Zeit , um die Fotos zu implementieren haben wird , weil vorhanden sind.
Es ist schade , dass unsere Einladung zur Teilnahme an diesem Projekt ging an Vilnius nur nur wenige Menschen , und vor allem aus Wroclaw, (einer von Ostrow Wkpl . ) .
Es gibt noch eine Menge Zeit, und wenn einer von euch waren in Vilnius ist zu akzeptieren seine fotografischen Arbeiten , unser Projekt – bitte lassen Sie uns wissen wenn jemand jederzeit bis zum Ende des ersten Quartals 2015 Jahre wählt nach Vilnius. Die Ausstellung wird am Vilnius in Vilnius im Juni öffnen 2015 roku.Zachęcam eine größere Beteiligung in der Fotografie als die Zeit fliegen schnell und sollte nichts im Alter gestellt werden … da kann man nicht es lohnt sich … und kreativ arbeiten .

“10 – LAT ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW i TWÓRCÓW AUDIOWIZUALNYCH – FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA 2003 – 2013” ,WYSTAWA W GALERII DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE – LITWA,UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY:2.05.2014.Godz.17,oo / “10- YEARS OF THE WORLD PHOTOGRAPHIC AND AUDIOVISUAL ARTISTS ASSOCIATION – PHOTOGRAPHY OF ART 2003 – 2013” – EXHIBITION IN THE GALLERY HOUSE OF POLISH CULTURE IN VILNIUS – LITHUANIA,EXHIBITION OPENING CEREMONY: 2.05. 2014 ,5 pm
23S.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wernisaż wystawy ŚSAFiTA w Wilnie,2.05.2014r. 1.WILNO-zaproszenie na wernisaż w dn.2.05.2014,jpg (2) 1S. WILNO - PLAKAT WYSTAWY ŚSAFiTA 1S.WILNO- wydrukowane plakaty wystawy 2S.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wilno 30.04 - 3.05.2014,(Prawa Autorskie Zastrzeżone  (12) 2SPL-WILNO-PLAKAT WYSTAWY,(Zb.STOKŁOSA) 3S.WILNO-ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ 1.05.2014,ŚSAFiTA,(Fot. A.CEBULA) 4S. WILNO-ZAPROSZENIE na wernisaz w dn.2.05.14,Fot 4SP.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wernisaż wystawy ŚSAFiTA w Wilnie,2.05.2014r. 5SP.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wernisaż wystawy ŚSAFiTA w Wilnie,2.05.2014r. 6SP.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wernisaż wystawy ŚSAFiTA w Wilnie,2.05.2014r. 7S.WILNO-ZAPROSZENIE NA WERNISAŻ 1.05.2014,ŚSAFiTA,(Fot.Zdz.Rynkiewicz) 18S.Fot.Zbigniew Stokłosa,Wernisaż wystawy ŚSAFiTA w Wilnie,2.05.2014r.

Photography by Zbigniew Stoklosa
(Prawa Autorskie Zastrzeżone / All Rights Reserved)

Zdjęcia: Zbigniew Stokłosa, Marian Dzwinel, Andrzej Małyszko,Viesia Jurgelianec


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *