Wacław Wit Kopytnik – Z cyklu “Moje Podróże”

Z cyklu “Moje Podróże”

Wacław Wit Kopytnik

Włochy – Alberobello.

W podróży po Włoszech natknąłem się na piękną miejscowość w regionie Apulia nad Morzem Adriatyckim w prowincji Bari o nazwie Alberobello. Znajduje się tutaj unikalny zespół średniowiecznych domów mieszkalnych tzw. trulli, głównie jednopiętrowych, założonych na planie koła ze stożkowatymi kamiennymi dachami. Do ich budowy użyto miejscowych materiałów, którymi są kamień i wapienne łupki układane na sucho, bez użycia zaprawy murarskiej.

Budowa takich domów została wymuszona na chłopach przez lokalnych władców. Chodziło o stworzenie wrażenia, że domy mają charakter tymczasowy, a przede wszystkim nietrwały. A wszystko w celu uniknięcia podatków nakładanych przez Królestwo Neapolu na każdy nowy i solidny dom. W rzeczywistości trulli nie są tak nietrwałe, jak wskazywałby ich prymitywny wygląd. Dzięki grubym ścianom i małym oknom zapewniają ciepło w zimie i przyjemny chłód latem. Ich dachy często ozdabiano ezoterycznymi symbolami mającymi domownikom zapewnić wszelką pomyślność.

Miasteczko Alberobello liczy ok. 11 tys. mieszkańców i jest jednym z 47 włoskich miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcia ukazują piękno i oryginalność budowli.

Bardzo polecam odwiedzić to miejsce.

From “My Travels “

by Wacław Wit Kopytnik

Italy-Alberobello.

Traveling around Italy I came across a beautiful town in Apulia, on the Adriatic Sea in the province of Bari called Alberobello. There is a unique team of medieval houses called trulli, mainly single-storey established a plan to wedge-section circle with stone roofs. To their construction uses topical material, which are stone and limestone shales laid dry, without the use of mortar. The construction of such homes was forced on the farmers by local rulers. The idea was to create the impression that the houses are of a temporary nature and, above all, unstable. In order to avoid the taxes levied by the Kingdom of Naples on every new and reliable house. In fact, trulli are not as volatile, as indicated in their primitive appearance. Thanks to thick walls and small windows provide heat in winter and cool in summer. Their roofs are often decorated with symbols up entirely their quasi-Masonic household provide any prosperity.

In the town of Alberobello lives about 11 thousand inhabitants and is one of the 47 Italian sites included on the UNESCO World Heritage List. Pictures show the beauty and originality of the structure. I highly recommend you visit this place.

 Kopytnik_0013 Kopytnik_0012 Kopytnik_0011 Kopytnik_0010 Kopytnik_0008 Kopytnik_0006 Kopytnik_0005 Kopytnik_0004 Kopytnik_0003 Kopytnik_0002 Kopytnik_0001 Kopytnik_0014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *