Miasto w zieleni – konkurs

Stowarzyszenie Artystów Fotografików wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław ogłosiło konkurs fotograficzny pt. ” WROCŁAW – MIASTO W ZIELENI”
Konkurs organizowany jest w ramach „VII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury”Każdy uczestnik konkursu otrzyma katalog wystawy pokonkursowej.

  Zapraszamy do udziału w konkursie
Zbigniew Stokłosa, Prezes DSAFiTA

W załączeniu:
 
1. Plakat,który w miarę możliwości proszę wydrukować i rozwiesić w miejscu pracy klubie fotograficznym, Stowarzyszeniu itp, za co z góry dziękuje w imieniu całego zespołu organizacyjnego.
 
2. Regulamin konkursu
 
3. Karta zgłoszenia prac do udziału w konkursie